Aktuelle

26 Shotokan Karate Katas

26 Shotokan Karate Katas

All 26 Katas !! By Master Efthimios Karamitsos 7.Dan Kata is the basic and also oldest exercise form..

Kr: 290.00